ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปสอนหลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่( 30-10-2563 )
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปทำการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาพื้นฐานงานปูน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ่านต่อ...
คณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ไปแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหอพระ( 30-10-2563 )
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นัก อ่านต่อ...
สัมภาษณ์ น.ศ. ขอรับทุนการศึกษา บริษัท เอจีซี แฟลทกลาศ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)( 26-10-2563 )
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนายทวีรักษ์ จันที ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สัมภาษณ์นักศึกษา ร อ่านต่อ...
อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น( 16-10-2563 )
วันที่ 15 ตุลาคม อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชางานไม้ ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อ.แม่ริม อ่านต่อ...
อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น( 14-10-2563 )
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะอาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาพื้นฐานงานปูน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ่านต่อ...
ศึกษาดูงาน( 12-10-2563 )
วันที่ 29 กันยายน 2563 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ศึกษาดูงานที่ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด อ่านต่อ...
อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้แนะแนวการศึกษาโควตาพิเศษ ณ โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่( 09-10-2563 )
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำคณะครูแนะแนวแผนกวิชาช่าง ดังต่อไปนี้ 1.นายทวีรักษ์ จันที แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 2.นายนพดล วังม อ่านต่อ...