สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคปฎิบัติ) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่( 15-02-2562 )
สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคปฎิบัติ) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อ่านต่อ...
😀😃 แผนกวิชาช่างก่อสร้างออกสำรวจค่ายอาสาพัฒนา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ( 15-02-2562 )
😀😃 แผนกวิชาช่างก่อสร้างออกสำรวจค่ายอาสาพัฒนา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ...
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว( 15-02-2562 )
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคสุราษฎร์ธานี อาชีวศึกษาจังหวัดสุรา อ่านต่อ...
👏👏ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับ ปวส.2 และ ปวช.3 ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 #วันนี้เป็นเกี( 15-02-2562 )
👏👏ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับ ปวส.2 และ ปวช.3 ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 #วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถ่ายรูปหมู่😀👏👏👍 อ่านต่อ...
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง( 15-02-2562 )
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อ่านต่อ...
ทางแผนกช่างก่อสร้าง ได้สำรวจ ออกแบบและการประมาณราคา การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ชั่วคราว) อาคารเวียงบัวและศูนย์ส่งเส( 15-01-2562 )
ทางแผนกช่างก่อสร้าง ได้สำรวจ ออกแบบและการประมาณราคา การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ชั่วคราว) อาคารเวียงบัวและศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจีน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่สำนักงานค( 11-12-2561 )
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กำหนดจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ได้จัดการแข่งขันทัก อ่านต่อ...