ปรับปรุงห้องเรียน แผนกช่างก่อสร้าง ( 23-08-2560 )
80% สำหรับการปรับปรุงห้องเรียน 446 443 ลานกว้างชั้น4 และโถ่งบันได โดยฝีมือของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ผลงานจะออกมาสวยงามขนาดไหนเชิญชมกันได้เลย อ่านต่อ...
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก ที่พักอาศัย นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปี 2560( 08-08-2560 )
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้เข้าเยี่ยมบ้าน ที่พักอาศัย ของนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา และกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักศึกษา เป็นภาร อ่านต่อ...
การแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค( 01-08-2560 )
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ส่งทีมเข้าแข อ่านต่อ...
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560( 21-07-2560 )
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องในกิจกรรมพุทธศาสนา และปลูกฝั่งให้นักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณ อ่านต่อ...
พิธีเปิดบ้านวิชาการและมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นและครูดีเด่น( 07-07-2560 )
พิธีเปิดบ้านวิชาการและมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นและครูดีเด่น ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานงานเปิดบ้านวิชาการและพิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นและครูด อ่านต่อ...
การแข่งขัน CMTC boy&girl 2017 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่( 07-07-2560 )
การแข่งขัน CMTC boy&girl 2017 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล เดือน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และรางวัลขวัญใจมหาชน CMTC Boy "ตำแหน่งเดือนวิทยาลัย" นายณัฐวัตร สัญญะวิชัย "เติ อ่านต่อ...
การแข่งขัน ( 07-07-2560 )
การแข่งขัน "ตอบคำถามวิชาการ" **ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำถามวิชาการทั้งหมด 30 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามถูกและมากที่สุด จะได้เป็นผู้ชนะไป ทีมที่สามารถตอบคำถามได้มากที่สุด 17 ข้อ ได้แก่ 1.นายมน ลุงซอน 2. อ่านต่อ...