ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอาชีพให้กับนักรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดง ( 21-06-2555 )

ทางแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำโดย อ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย ครูแผนกช่างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 19 คน ได้เดินทางไปสร้างฐานเสาธงชาติและบันไดขึ้นอาคารทรงงาน เพื่อรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.โณงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านผาแดง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11- 15 มิถุนายน 2555