INSEE AWARD 2008


แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 INSEE AWARD ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2550

แผนกวิชาช่างก่อสร้างคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด INSEE Award 2008 ครั้งที่ 3 (อาชีวศึกษา) ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา 
จากโครงการก่อสร้างอาคารอาบน้ำแร่ธรรมชาติบ้านโป่งสามัคคี ประจำหมู่บ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.ญาณี ทำบุญ และอ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายสุพัฒน์  สมพร 2.นาย  ใจยาบุตร