Innovation Award ครั้งที่ 5 “ผนังสวย...สไตล์ปูนเสือ” ระดับชาติ


แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 Innovation Awards ครั้งที่ 5 ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2553

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดจัดกิจกรรม โครงการ ประกวดเสือ Innovation Award ครั้งที่ 5 “ผนังสวย...สไตล์ปูนเสือ” มีสถานศึกษาส่งทีมเข้าประกวดรอบแรกทั้งสิ้น 50 ทีม  และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ทีม ซึ่งจัดการแข่งขันที่ SCG Exerience กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน ทีมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ  อ.ญาณี ทำบุญ และ อ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ  1.นายจักรพันธ์   ทรายคำ     2.นายณัฐพล    ปัญญา    3.นายพิทักษ์     ลังกาชัย