คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ระดับภาคเหนือ


แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ 


แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา  โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่

     - ประเภทคอนกรีตกำลังสูง
ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายนทีชัย สุธารัตน์ , นายพงษ์ศักดิ์ วิริยา , นายสามารถ ประสิงห์ 
ครูผู้ควบคุม ครูพัชรินทร์ ปัญญา

     - ประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมาย   
ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย    นายวิรุทธ์ มาทา , น.ส.พรพิมล บุญทะวงษ์ , นายกิตติคุณ แสงชาติ 
ครูผู้ควบคุม ครูวศพล จันทรา 

 ผลการแข่งขัน แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมาย 
ได้รับทุนการศึกษา จำนวนเงิน7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล