ยุวทูตอาเซียน
นางสาวเมวลี เกตบุญเรือง นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ได้รับชนะเลิศระดับชาติ จากการเข้าร่วมการประกวดยุวทูตอาเซียน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา