INSEE AWARD 2007แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 INSEE AWARD ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2550


แผนกวิชาช่างก่อสร้างคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน INSEE AWARD ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ  (อาชีวศึกษา) ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2550  ที่ผ่านมา
จากโครงการก่อสร้างห้องสมุดไอที ประจำหมู่บ้านห้วยหราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม
คือ อ.ญาณี ทำบุญ และอ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายสุรชัย  คุณยศยิ่ง 2.นายชัยยงค์  มณีวรรค์