การแข่งขันโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11


 

แผนกวิชาช่างก่อสร้างเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11
คว้ารางวัล 2 รางวัล คือ 1. รางวัลความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์
                              2. รางวัลการคาดการน้ำหนักบรรทุกแม่นยำ

ณ.วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา 
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.แคทรียา ชวฤทธิ์
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายสุริยะ ปาระตึง 2.นายณัฐกร วอภาคสงเคราะห์3.นายจักรพงศ์ บุญศิลป์

SAPAN_mai i tim