การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค

 

                          
การแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค จังหวัดลำปาง

   แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค  ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม  2556

ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  10  ลำปาง  จังหวัดลำปาง

  
แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้รับรางวัลดังนี้

          1. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันงานปูกระเบื้อง  ระดับภาค

                    นายสุริยะ          ปาละตึง    ปวส.2         นักศึกษา
                    นางสาวญาณี    ทำบุญ                        ครูผู้ควบคุม

          2. รางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันงานอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน  ระดับภาค

                    นายณัฐกานต์    ธนันชัย   ปวช.1          นักศึกษา
                    นางสาวจิราพร   ปัญญารักษา               ครูผู้ควบคุม
                    นายวิเชียร         ปัญญาจักร                 ครูผู้ควบคุม