ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนโครงการโฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ รุ่นที่ 5

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

นักเรียนโครงการโฮมโซลูชั่น  แคเรียช้อยส์ รุ่นที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนในโครงการฯ ทุกคน