การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557

 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับชั้น ปวช. 1 , ปวส.1SCG และ ปวส.2SCG  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประจำปีการศึกษา 2557

ทางแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทนิคเชียงใหม่ 
จะได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 140 คน  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555
ณ. วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  28  มิถุนายน  2557

                 07.00 น .- 07.30 น.          รายงานตัว  พร้อมกันที่ณ. วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น)
                 07.30 น. – 21.00 น.         เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางการอบรม ณ. วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น)

วันอาทิตย์ที่ 
 29  มิถุนายน  2557   

                05.00 น. – 15.00 น.         เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ตามตารางการอบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง          

                15.30 น.                        เดินทางกลับ


หมายเหตุ ไม่อนุญาติให้นักเรียนนำรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่วัด ให้ผู้ปกครองไปรับ-ส่ง เท่านั้น

             แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สีเสื้อขาวกางเกงวอร์ม (ไม่ให้ใช้กางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้น   

             หรือขาสามส่วนและเสื้อสายเดี่ยว เอวลอย)
โดยเสื้อและกางเกงต้องสวมใส่สบายไม่คับ