การออกนิเทศน์ฝึกงานสำหรับนักเรียน ปวช.3 L2,L4,L6

ฝากประกาศสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับ ปวช. 3
ที่ออกฝึกงานใน 21 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2557 (รอบสอง)
อาจารย์ที่ออกไปนิเทศนักเรียน คือ
ปวช.3A  อ.วิเชียร     ปัญญาจักร
ปวช.3B  อ.วศพล      จันทรา
ปวช.3C  อ.พัชรินทร์   ปัญญา