การแข่งขันกีฬาสีภายใน รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

เข้าร่วมเชียรการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

โดยแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าชิงชนะเลิศ 2 ประเภทกีฬา คือ


1. วอลเล่ย์บอลชาย     ก่อสร้าง พบ ช่างกลโรงงาน

2. ตะกร้อชาย   ก่อสร้าง พบ เทคโนโลยีสารสนเทศ


แข่งขันในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  (คาบกิจกรรม)