สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปี 2557

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2557

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


ประเภทีมชาย     
                                  
1. ฟุตบอลชาย              ชนะเลิศอันดับที่ 1      

2. ตะกร้อชาย               ชนะเลิศอันดับที่ 1

3. วอลเลย์บอลชาย        รองชนะเลิศอันดับที่ 1

4. ฟุตซอลชาย              รองชนะเลิศอันดับที่ 2


ประเภททีมหญิง

1. ตะกร้อหญิง               รองชนะเลิศอันดับที่ 1

2. บาสเกตบอลหญิง       รองชนะเลิศอันดับที่ 1

3. ฟุตซอลหญิง             รองชนะเลิศอันดับที่ 2