เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง กำลังดำเนินโครงการออกค่ายวันเด็กแห่งชาติ

ณ โรงเรียนโครงการบ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 9-10 มกราคม 2558

ทางแผนกจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีอุปการะคุณ

ที่ต้องการสนับสนุนหรือสบทบทุน

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เชิญร่วมสนับสนุนหรือสมทบทุนได้ที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่