ขอเชิญร่วมทำบุญแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ทางแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

ร่วมทำบุญแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ในเวลา 08.00 น.

ณ บริเวณลานหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่