การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 26

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 26

ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน

         

   แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค 

                                         ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม  2557

                                         ณ. วิทยาลัยเทคนิคน่าน  จังหวัดน่าน

   แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้รับรางวัลดังนี้

          1. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะงานท่อ  ระดับภาคเหนือ

                    นายมนัสชัย          สกุณาคีรี        ปวช.2         นักศึกษา
                    นายอนุภาพ          หวังวนพัฒน์    ปวช.2         นักศึกษา
                    นางสาวแคทรียา    ชวฤทธิ์                            ครูผู้ควบคุม

          2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันงานไม้เครื่องเรือน  ระดับภาค

                    นายณัฐกานต์        ธนันชัย          ปวช.2          นักศึกษา
                    นายเอกชัย            สุนิติภานนท์    ปวช.2         นักศึกษา
                    นางสาวจิราพร   ปัญญารักษา                          ครูผู้ควบคุม