การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24

ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24

ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์  2558

ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน  ระดับภาค

                 
  นางสาวจิราพร   ปัญญารักษา               ครูผู้ควบคุม

                นายณัฐกานต์    ธนันชัย   ปวช.2           นักศึกษา

                นายเอกชัย       สุนิติภานนท์   ปวช.2     นักศึกษา