โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับชั้น ปวช. 1 , ปวส.1SCG แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประจำปีการศึกษา 2558

ทางแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเท8นิคเชียงใหม่ 
จะได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1และ ปวส.1SCG จำนวน 180 คน  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2558
ณ. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ม.2 ต.แม่สา  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


หมายเหตุ ไม่อนุญาติให้นักเรียนนำรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ม.2 ต.แม่สา  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้ผู้ปกครองไปรับ-ส่ง หรือ นัดเจอกันที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ บริเวณหน้าเสาธง เวลา 06.30 น.             

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สีเสื้อขาวกางเกงวอร์ม (ไม่ให้ใช้กางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้น  หรือขาสามส่วนและเสื้อสายเดี่ยว เอวลอย) โดยเสื้อและกางเกงต้องสวมใส่สบายไม่คับ