การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค


       
การแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค จังหวัดลำปาง

   แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค  ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม  2558

ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  10  ลำปาง  จังหวัดลำปาง  
แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้รับรางวัลดังนี้

          1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   การแข่งขันงานการต่อประกอบมุมไม้  ระดับภาค

                    นายณัฐกานต์      ธนันชัย      ปวช.3          นักศึกษา
                    นางสาวพัชรินทร์  ปัญญา                          ครูผู้ควบคุม
                    นางสาวจิราพร     ปัญญารักษา                  ครูผู้ควบคุม

 
          2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันงานปูกระเบื้อง  ระดับภาค

                    นายมนัสชัย         สกุณาคิรี    ปวช.3         นักศึกษา
                    นางสาวญาณี       ทำบุญ                          ครูผู้ควบคุม
                    นายสุภชาติ          จงไกรจักร                    ครูผู้ควบคุม