ผลงานปี 2563 || แข่งร้องเพลงไทยสากลชาย รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 งานทักษะระดับชาติ

ผู้บริหารและคณะครูผู้ควบคุมการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ อาษากิจ ปวช.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับรางวัลเหรียญทอง ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด