อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะอาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาพื้นฐานงานปูน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่