สัมภาษณ์ น.ศ. ขอรับทุนการศึกษา บริษัท เอจีซี แฟลทกลาศ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนายทวีรักษ์ จันที ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สัมภาษณ์นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ที่ยื่นเรื่องขอทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จากบริษัท เอจีซี แฟลทกลาศ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 8,000 บาท โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมวิชาการ