คณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ไปแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหอพระ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564