ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปสอนหลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่


วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปทำการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาพื้นฐานงานปูน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่