ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศผลการเรียน ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 626
22 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน 2556 มัณฑนา นันติ 819
23 รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 619
24 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 666
25 งานเกษียณ อ.เพิ่มศักดิ์ เปานิล มัณฑนา นันติ 1058
26 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 725
27 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน CON'S CUP ครั้งที่ 2 มัณฑนา นันติ 716
28 พิธีไหว้ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 788
29 โครงการแข่งขันสะพานโครงสร้างจากวัสดุจาลองวิศวกรรม (สะพานกระดาษ) มัณฑนา นันติ 986
30 กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 641
31 ปฏิทินโครงการโฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ มัณฑนา นันติ 869
32 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 714
33 พิธีทำบุญแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 781
34 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในโครงการ Home Solution Career Choice มัณฑนา นันติ 1162
35 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 มัณฑนา นันติ 649
36 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 773
37 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาการก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรม) ทักษะงานไม้ ระดับภาค ปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 765
38 การแข่งขันสร้างโครงสร้างสะพาน ด้วยไม้ไอศครีม ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 มัณฑนา นันติ 823
39 เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับประเทศ มัณฑนา นันติ 574
40 รายงานความคืบหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนอาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รอบสอง มัณฑนา นันติ 549