ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศผลการเรียน ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 588
22 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน 2556 มัณฑนา นันติ 755
23 รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 591
24 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 641
25 งานเกษียณ อ.เพิ่มศักดิ์ เปานิล มัณฑนา นันติ 1025
26 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 698
27 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน CON'S CUP ครั้งที่ 2 มัณฑนา นันติ 690
28 พิธีไหว้ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 754
29 โครงการแข่งขันสะพานโครงสร้างจากวัสดุจาลองวิศวกรรม (สะพานกระดาษ) มัณฑนา นันติ 948
30 กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 612
31 ปฏิทินโครงการโฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ มัณฑนา นันติ 843
32 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 685
33 พิธีทำบุญแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 749
34 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในโครงการ Home Solution Career Choice มัณฑนา นันติ 1135
35 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 มัณฑนา นันติ 623
36 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 748
37 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาการก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรม) ทักษะงานไม้ ระดับภาค ปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 734
38 การแข่งขันสร้างโครงสร้างสะพาน ด้วยไม้ไอศครีม ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 มัณฑนา นันติ 799
39 เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับประเทศ มัณฑนา นันติ 550
40 รายงานความคืบหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนอาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รอบสอง มัณฑนา นันติ 525