ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศผลการเรียนผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 มัณฑนา นันติ 942
22 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน มทร.ล้านนา มัณฑนา นันติ 999
23 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนโครงการโฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ รุ่นที่ 5 มัณฑนา นันติ 860
24 ประกาศผลการเรียน ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 672
25 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน 2556 มัณฑนา นันติ 901
26 รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 666
27 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 723
28 งานเกษียณ อ.เพิ่มศักดิ์ เปานิล มัณฑนา นันติ 1111
29 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 770
30 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน CON'S CUP ครั้งที่ 2 มัณฑนา นันติ 763
31 พิธีไหว้ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 831
32 โครงการแข่งขันสะพานโครงสร้างจากวัสดุจาลองวิศวกรรม (สะพานกระดาษ) มัณฑนา นันติ 1039
33 กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 682
34 ปฏิทินโครงการโฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ มัณฑนา นันติ 927
35 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 766
36 พิธีทำบุญแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปี 2556 มัณฑนา นันติ 831
37 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในโครงการ Home Solution Career Choice มัณฑนา นันติ 1217
38 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 มัณฑนา นันติ 708
39 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 826
40 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาการก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรม) ทักษะงานไม้ ระดับภาค ปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 811