ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 698
42 การแข่งขันอาคารจำลองสร้างแผ่นดินไหว ประจำปี 2555 มัณฑนา นันติ 550
43 การแข่ง TOA The King Of Wood ปีที่ 3 ระดับภาคเหนือ มัณฑนา นันติ 630
44 รายงานความคืบหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รอบแรก มัณฑนา นันติ 768
45 โครงการโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 748
46 ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ “สนับสนุนทุนอาชีวศึกษาไทย” สาขาก่อสร้าง (ปวช.) มัณฑนา นันติ 1024
47 วางผังโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า มัณฑนา นันติ 738
48 การอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคงานสี สำหรับช่างก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 800
49 ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 750
50 เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับภาคเหนือ มัณฑนา นันติ 1067
51 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ้านโป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 752
52 ประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 781
53 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำตามธรรมชาติ มัณฑนา นันติ 904
54 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 822
55 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 942
56 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 777
57 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน CON'S CUP ครั้งที่ 1 มัณฑนา นันติ 792
58 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 816
59 รับสมัครนักกีฬาแผนกวิช่างก่อสร้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 941
60 กิจกรรมวันไหว้ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 932