ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การแข่งขันสร้างโครงสร้างสะพาน ด้วยไม้ไอศครีม ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 มัณฑนา นันติ 875
42 เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับประเทศ มัณฑนา นันติ 628
43 รายงานความคืบหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนอาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รอบสอง มัณฑนา นันติ 602
44 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 750
45 การแข่งขันอาคารจำลองสร้างแผ่นดินไหว ประจำปี 2555 มัณฑนา นันติ 597
46 การแข่ง TOA The King Of Wood ปีที่ 3 ระดับภาคเหนือ มัณฑนา นันติ 682
47 รายงานความคืบหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รอบแรก มัณฑนา นันติ 823
48 โครงการโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 821
49 ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ “สนับสนุนทุนอาชีวศึกษาไทย” สาขาก่อสร้าง (ปวช.) มัณฑนา นันติ 1135
50 วางผังโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า มัณฑนา นันติ 792
51 การอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคงานสี สำหรับช่างก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 851
52 ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 800
53 เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับภาคเหนือ มัณฑนา นันติ 1125
54 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ้านโป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 809
55 ประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 873
56 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำตามธรรมชาติ มัณฑนา นันติ 981
57 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 888
58 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 1006
59 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 841
60 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน CON'S CUP ครั้งที่ 1 มัณฑนา นันติ 852