ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 671
42 การแข่งขันอาคารจำลองสร้างแผ่นดินไหว ประจำปี 2555 มัณฑนา นันติ 523
43 การแข่ง TOA The King Of Wood ปีที่ 3 ระดับภาคเหนือ มัณฑนา นันติ 590
44 รายงานความคืบหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รอบแรก มัณฑนา นันติ 735
45 โครงการโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 703
46 ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ “สนับสนุนทุนอาชีวศึกษาไทย” สาขาก่อสร้าง (ปวช.) มัณฑนา นันติ 944
47 วางผังโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า มัณฑนา นันติ 705
48 การอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคงานสี สำหรับช่างก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 776
49 ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 721
50 เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับภาคเหนือ มัณฑนา นันติ 1042
51 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ้านโป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 728
52 ประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 740
53 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำตามธรรมชาติ มัณฑนา นันติ 828
54 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 785
55 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 904
56 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 748
57 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน CON'S CUP ครั้งที่ 1 มัณฑนา นันติ 753
58 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 774
59 รับสมัครนักกีฬาแผนกวิช่างก่อสร้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 911
60 กิจกรรมวันไหว้ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 889