ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 โครงการฝึกอบรมการใช้เว็ปไซด์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สำหรับนักศึกษา มัณฑนา นันติ 678
62 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 1579
63 คำสั่ง : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันวิชาการ มัณฑนา นันติ 1001
64 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน วันวิชาการ 30-31 มกราคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 1096
65 กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 1058
66 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้า ประจำปีการศึกษา 2555 สาขางานก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 1295
67 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและตารางสอบ V-net ปีการศึกษา 2554 มัณฑนา นันติ 1555
68 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 มัณฑนา นันติ 1241
69 ประกาศ นักเรียนนักศึกษา ทุกคน ที่ไม่ผ่านชมรมลูกเสือวิสามัญ ทุกภาคเรียน Administrator 913
70 ประกาศ รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 Administrator 815
71 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 Administrator 1164
72 เนื้อหาทดสอบ 9 Administrator 905
73 เนื้อหาทดสอบ 8 Administrator 831
74 เนื้อหาทดสอบ 7 Administrator 802
75 เนื้อหาทดสอบ 6 Administrator 720
76 เนื้อหาทดสอบ 5 Administrator 805
77 เนื้อหาทดสอบ 4 Administrator 919
78 เนื้อหาทดสอบ 3 Administrator 780
79 เนื้อหาทดสอบ 2 Administrator 767
80 เนื้อหาทดสอบ 1 Administrator 10418