ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 881
62 รับสมัครนักกีฬาแผนกวิช่างก่อสร้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 1007
63 กิจกรรมวันไหว้ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 986
64 โครงการฝึกอบรมการใช้เว็ปไซด์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สำหรับนักศึกษา มัณฑนา นันติ 787
65 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 1698
66 คำสั่ง : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันวิชาการ มัณฑนา นันติ 1091
67 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน วันวิชาการ 30-31 มกราคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 1201
68 กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 1158
69 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้า ประจำปีการศึกษา 2555 สาขางานก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 1421
70 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและตารางสอบ V-net ปีการศึกษา 2554 มัณฑนา นันติ 1705
71 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 มัณฑนา นันติ 1392
72 ประกาศ นักเรียนนักศึกษา ทุกคน ที่ไม่ผ่านชมรมลูกเสือวิสามัญ ทุกภาคเรียน Administrator 998
73 ประกาศ รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 Administrator 912
74 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 Administrator 1256
75 เนื้อหาทดสอบ 9 Administrator 996
76 เนื้อหาทดสอบ 8 Administrator 929
77 เนื้อหาทดสอบ 7 Administrator 887
78 เนื้อหาทดสอบ 6 Administrator 806
79 เนื้อหาทดสอบ 5 Administrator 888
80 เนื้อหาทดสอบ 4 Administrator 1018