ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 โครงการฝึกอบรมการใช้เว็ปไซด์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สำหรับนักศึกษา มัณฑนา นันติ 712
62 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 1619
63 คำสั่ง : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันวิชาการ มัณฑนา นันติ 1028
64 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน วันวิชาการ 30-31 มกราคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 1140
65 กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มัณฑนา นันติ 1089
66 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้า ประจำปีการศึกษา 2555 สาขางานก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 1344
67 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและตารางสอบ V-net ปีการศึกษา 2554 มัณฑนา นันติ 1601
68 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 มัณฑนา นันติ 1286
69 ประกาศ นักเรียนนักศึกษา ทุกคน ที่ไม่ผ่านชมรมลูกเสือวิสามัญ ทุกภาคเรียน Administrator 941
70 ประกาศ รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 Administrator 847
71 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 Administrator 1191
72 เนื้อหาทดสอบ 9 Administrator 940
73 เนื้อหาทดสอบ 8 Administrator 859
74 เนื้อหาทดสอบ 7 Administrator 829
75 เนื้อหาทดสอบ 6 Administrator 750
76 เนื้อหาทดสอบ 5 Administrator 833
77 เนื้อหาทดสอบ 4 Administrator 952
78 เนื้อหาทดสอบ 3 Administrator 808
79 เนื้อหาทดสอบ 2 Administrator 802
80 เนื้อหาทดสอบ 1 Administrator 10437