ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้เดินทางไปสอนหลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ Administrator 233
2 สัมภาษณ์ น.ศ. ขอรับทุนการศึกษา บริษัท เอจีซี แฟลทกลาศ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Administrator 223
3 อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้แนะแนวการศึกษาโควตาพิเศษ ณ โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Administrator 214
4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 มัณฑนา นันติ 2039
5 การแข่งขันฟุตบอลภายใน Con's Cup ครั้งที่ 4 มัณฑนา นันติ 2098
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการโฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ ปี2558 มัณฑนา นันติ 1652
7 ขอเชิญร่วมทำบุญแผนกวิชาช่างก่อสร้าง มัณฑนา นันติ 1623
8 เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 มัณฑนา นันติ 1643
9 รับเงินสนับสนุนการแข่งขันโคมลอย ประจำปี 2557 มัณฑนา นันติ 1448
10 ประกาศเรื่องเสื้อสปอต์เดย์ มัณฑนา นันติ 1639
11 สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปี 2557 มัณฑนา นันติ 1533
12 การแข่งขันกีฬาสีภายใน รอบชิงชนะเลิศ มัณฑนา นันติ 1476
13 การออกนิเทศน์ฝึกงานสำหรับนักเรียน ปวช.3 L2,L4,L6 มัณฑนา นันติ 1656
14 การประชุมผู้ปกครอง สามัญประจำปี 2557 มัณฑนา นันติ 750
15 การแห่เทียนเข้าพรษา แผนกวิชาช่างก่อสราง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มัณฑนา นันติ 1164
16 การออกนิเทศน์ฝึกงานสำหรับนักเรียน ปวช.3 L1,L3,L5 มัณฑนา นันติ 830
17 ตารางการซ้อมเชียร์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2557 มัณฑนา นันติ 1483
18 การแข่งขันฟุตบอล CON'S CUP ครั้งที่ 3 มัณฑนา นันติ 1046
19 การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557 มัณฑนา นันติ 1262
20 การตรวจสุขภาพประจำปี 2557 มัณฑนา นันติ 854